Waarom een freelance video editor inschakelen?

23 juli 2018

Posted in Webdesign en Webdevelopment

“Ik heb al jarenmijn eigen YouTube kanaal. Het is vrij gespecialiseerd en toch trek ik genoeg kijkers om er wat geld mee te verdienen. Niet genoeg om te kunnen stoppen met werken, maar wel genoeg om minder te werken. Ik hoef me nooit zorgen te maken of ik mijn huur wel kan betalen en ik heb een ontspannen leven. Af en toe komt het voor dat mijn dagelijkse werk opeens heel druk wordt. Maar ik moet wel altijd content blijven produceren voor mijn YouTube kanaal omdat ik anders kijkers verlies. De kans bestaat dat ik dan inkomsten uit advertenties misloop en misschien zelfs mijn fijne manier van leven verlies. Dat wil ik uiteraard niet laten gebeuren. Ik bedacht me opeens dat eenfreelance video editorwel een oplossing zou kunnen bieden.Nieuwe ideeën voor mijn video’s heb ik snel bedacht, want ideeën heb ik genoeg.Hetopnemenvan mijn YouTube video’s kost me ook niet teveel tijd.Wat vooral veel tijdin beslagneemt is het in elkaar zetten van een mooieen professioneleclip.Iedere opname moetperfect in elkaaroverlopen ener moetenanimaties toegevoegdworden. Als ik het te druk heb met mijn werkmoet ik duseenfreelance video editorinhuren om de editingvoor mijn video’ste doen.

Waar moet een freelance video editor aan voldoen?

Eenfreelance video editorkan heel veel werkuit handen nemen.Het editen van een YouTube clipdie10 minuten duurt,kan urenwerk kosten. Als je gebruik maakt van eenfreelance video editordan kun jezelf jevideo’s maken en tijd overhouden omandere activiteiten te ondernemen.Maar dan moet jewelgoed kunnen vertrouwenopdefreelance video editor die je kiest.Op een kanaal zoals de mijne kunnen welduizenden mensendevideo’s zien. Als de editing slecht is, zullenmensen je daarop beoordelen.Je kunt kijkers enreclameinkomsten verliezen. Daarom moet je eenfreelance video editorvinden die minimaalover de volgende competenties beschikt:

  • Betrouwbaar;
  • Profesioneel;
  • Expert;
  • Snel.

Gelukkig heb ik eenpaar maandengeledeniemandgevondendie al deze eigenschappen bezit.Gebaseerd op de ervaringen van anderevideo producenten heb ik Geoffrey de Jong ingeschakeld.Ik heb contact gezochtvia zijn website: geoffreydejong.nl. Hij biedt verschillend opties aan.Wat ikvooral fijn vondaan zijn werkwijze is dat hij de tijd nam om mijn eerdere werk te bekijken.Zo snapte hijprecies wat ik wilde enwist hij hoe hetresultaat van mijn video’s eruit moestkomen tezien.Zijn actieve houding heeftmijvanaf het begin eenenormgevoel van vertrouwengegeven. Tochblijft hetevenspannend om je werkvoor de eerste keer door eenfreelance video editorte latendoen.Je hebt zoveel tijd gestopt in het ontwikkelen en opnemen van je video’s dus je wilt dat de editing ook goed is. Maar mijnzorgenwaren gelukkigallemaal voor niets.

Professioneel en mooi eindresultaat

Toen Geoffrey mij de video terugstuurde,was ik direct ontzettendblij methetresultaat. Hij had zich perfect aanmijn stijl gehouden. Alle edits waren mooi en de kleineanimaties waren preciesin de video verwerkt zoals ik had gevraagd. Sindsdienschakelik Geoffrey de Jongvaker alsfreelance video editor invoor mijn video’s. Somsvraag ik hem ookterwijl ik de tijd heb om het werk zelf te doen.Het is namelijk wel fijnom mijzelfaf en toewat meerrust te gunnen.Ik ben tot nu toeerg tevredenoverde resultaten van zijn werk.”

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn