Overblijven op school

25 januari 2019

Posted in Kinderen en Speelgoed

Overblijven op schoolHet zijn drukke tijden en tegenwoordig werken vrijwel alle ouders in een baan waarin het lastig is om de kinderen tussen de middag opvang te bieden om samen even een boterham te eten. Veel kinderen moeten daarom overblijven op school en dat is iets wat goed geregeld moet zijn. Een school werkt namelijk vaak met een continurooster, maar er zijn ook scholen die wel voor een pauze voor de kinderen zorgen. Wanneer kinderen moeten overblijven is het dus belangrijk dat er toezicht is en dat zorgt er vaak voor dat de leerkrachten niet in staat zijn om zelf een pauze in te lassen. Het rustmoment voor de kinderen is erg belangrijk. Ze kunnen dan even genieten van een gezonde lunch en krijgen ook even de tijd om te spelen, waarmee ze wat van de energie kwijt raken die opbouwt tijdens de lessen. Voor scholen is het laten overblijven van kinderen dus een uitdaging die een goede oplossing verdient. Het overblijven kan dan ook worden toevertrouwd aan Kinderstralen, Lunchen op school.

Overblijven wordt goed geregeld

Het overblijven, ook wel tussenschoolse opvang genoemd, wordt op flexibele en betaalbare wijze door Kinderstralen, Lunchen op school aangeboden. Met ruim 10 jaar ervaring weet Kinderstralen, Lunchen op school wat er bij overblijven komt kijken. Deze vorm van overblijven wordt gekenmerkt door:

  • Kwaliteit
  • Transparantie
  • Reële kosten

Daarnaast staat het kind centraal tijdens het overblijven en kunnen kinderen tevens dingen leren tijdens de lunch op school. De kwaliteit uit zich in een goede bezetting van mensen die met kennis en ervaring begeleiding geven als overblijfmedewerker op een school. Er worden cursussen aangeboden, die ervoor zorgen dat er overblijfmedewerkers van een school opgeleid kunnen worden voor speciaal toezicht als coördinator tijdens het overblijven. BHV maakt daar onderdeel van uit. Ook is er een basiscursus via een e-learningmodule beschikbaar die overblijfmedewerkers leren hoe de tussenschoolse opvang vormgegeven kan worden binnen een school. De kwaliteit wordt ook getoetst aan de hand van enquêtes, waarbij ouders, maar ook de kinderen zelf, om hun mening wordt gevraagd. Dat het kind centraal staat mag voor zichzelf spreken. Het kind mag zelf kiezen of het binnen wil blijven of naar buiten wil om daar te kunnen spelen. Ook krijgt het de keuze om mee te doen aan verschillende soorten activiteiten die er worden georganiseerd. Dit maakt het overblijven voor kinderen én voor ouders heel interessant, omdat de ouders hiermee ontlast worden en de kinderen met veel plezier zullen lunchen op school.

Transparantie is belangrijk

Dat Kinderstralen, Lunchen op school transparant is, werkt in het voordeel van iedereen. Naar de scholen en onderwijsinstellingen toe biedt het veel rust en structuur, wat heel prettig is. Voor de ouders geldt dit op dezelfde manier. Maar ook voor de kinderen is transparantie voor Kinderstralen, Lunchen op school een belangrijk punt. Met de kinderen wordt afgesproken wat wel en niet kan tijdens de tussenschoolse opvang en op een heldere manier wordt duidelijk gemaakt dat er veel mogelijk is. Dit zorgt voor structuur in het leven van de kinderen en daar zijn zij in pedagogisch opzicht absoluut bij gebaat. Het bieden van de tussenschoolse opvang wordt daarnaast ondersteund door een overzichtelijke administratie, zodat de begeleiders van elk kind weten of er bijzonderheden zijn. Kinderstralen, Lunchen op School heeft via MijnKinderstralen een module ontwikkeld waarop ouders kunnen inloggen voor het geven van aanvullende informatie, dit wordt verzameld en gebundeld weergegeven aan de overblijfmedewerkers die dienst hebben. Kinderstralen, Lunchen op school heeft hiermee een zeer complete oplossing ontwikkeld die de tussenschoolse opvang goed en professioneel kan regelen. Ontdek meer informatie op www.lunchenopschool.nl en vraag naar de mogelijkheden voor uw school.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn